Σχετικά με το Έργο

Σκοπός της «Αστικής Ανάπτυξης» Τρικάλων, πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (Δ.Ε.Π.Α.),είναι:

  • η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και
  • η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Client:
Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων

Τι Κάναμε:
Σχεδιασμός και κατασκευή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας.

Skills:
Photoshop, HTML, CSS, Javascript

Related Projects