Η E.C.T Solutions LLC δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος.Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Θερμικά, υδροηλεκτρικά και πάσης φύσεως ενεργειακά έργα, φράγματα, Αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές φιλοξενίας.

  • Σχεδιασμός

  • Ανάπτυξη

  • Κατασκευή

Related Projects