• Καταγραφή

  • Σχεδιασμός

  • Προγραμματισμός

  • Προώθηση

  • Υποστήριξη

Καταγραφή των αναγκών σας

Βασικός μας στόχος είναι να κατανοήσουμε και να καταγράψουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας, για να δημιουργήσουμε εκείνη την ιστοσελίδα που θα πετύχει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις σας.

Σχεδιασμός

Μιλώντας με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά η διαδικασία και οι τροποποιήσεις στα αρχικά προσχέδια θα ολοκληρωθούν εφόσον θα είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα.

Προγραμματισμός

Εφόσον ολοκληρωθεί το σχεδιαστικό κομμάτι,ξεκινάμε να προγραμματίζουμε το τελικό σχέδιο φέρνοντας εις πέρας το τελικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Προώθηση

Η προώθηση της ιστοσελίδας σας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του internet marketing και στοχεύει στην γνωστοποίησή της σε όσο το δυνατό ευρύτερο κοινό.

Υποστήριξη

Η συνεχής, άμεση και ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχείρησής σας και των εφαρμογών που διαθέτει και μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου, είναι ένας βασικός παράγοντας για την αποτελεσματική και επιτυχημένη διαδικτυακή σας προβολή.